Program Harmony


Misją Harmony jest zapewnienie najwyższego standardu obsługi i poziomu zadowolenia pacjenta w gabinecie medycyny estetycznej. Program określa najlepsze światowe praktyki w małoinwazyjnych zabiegach estetycznych, umożliwiając lekarzom prowadzenie ustrukturyzowanych konsultacji i opracowanie zindywidualizowanych planów zabiegowych.


Dzięki 5 aspektom oceny twarzy mamy szansę na zbudowanie pozytywnego dialogu z pacjentem oraz na podniesienie jakości proponowanych usług poprzez włączenie pacjenta w proces decyzyjny dotyczący działań zabiegowych. Jak pokazują badania, po wdrożeniu programu Harmony w klinikach nastąpił wzrost pacjentów decydujących się na zabiegi w obrębie całej twarzy oraz znacznie więcej pacjentów zaczęło wracać do gabinetu medycyny estetycznej, budując tym samym większą lojalność i zaufanie do gabinetu. Zapraszamy do skorzystania z programu Harmony, który otwiera nowe możliwości w pracy z pacjentem.